Daidoji Hikaru

Description:
Bio:

Daidoji Hikaru

Honor, Loyalty, and Sedition Yamada_DLotS