Kitsuki Soumaru

Description:
Bio:

Kitsuki Soumaru

Honor, Loyalty, and Sedition Yamada_DLotS